Zmiana treści SIWZ dot. przetargu nieograniczonego wykonania instalacji odgromowej

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Choroszczy ul. Powstania Styczniowego 6D 16-070 Choroszcz

Dot. przetargu nieograniczonego wykonania instalacji odgromowej na
budynkach w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej
w Choroszczy

Zakres zmian jest następujący :

  1. Zmianie ulega treść pkt 9 ppkt 5 SIWZ tj:

Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Choroszczy, ul. Powstania
Styczniowego 6D w terminie do 04.06.2021r. do godz. 15.00.