Statut spółdzielni mieszkaniowej

Pobierz plik

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych


Pobierz plik

Prawo Spółdzielcze


Pobierz plik

Regulamin używania lokali oraz zasad porządku domowego


Pobierz plik

Regulamin przetargu na zbycie lokalu


Pobierz plik

Regulamin przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Choroszczy


Pobierz plik

Regulamin wymiany stolarki okiennej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Choroszczy


Pobierz plik

Regulamin wymiany grzejników centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Choroszczy


Pobierz plik

Regulamin rozliczeń finansowych z członkami Spółdzielni z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych oraz ustanowienia i przenoszenia odrębnej własności lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Choroszczy


Pobierz plik

Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszy remontowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Choroszczy


Pobierz plik

Regulamin montażu klimatyzatorów w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Choroszczy


Pobierz plik

Regulamin ogródków działkowych przydomowych Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Choroszczy

Pobierz plik