Statut spółdzielni mieszkaniowej

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Prawo Spółdzielcze

Regulamin używania lokali oraz zasad porządku domowego

Regulamin przetargu na zbycie lokalu

Regulamin przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Choroszczy

Regulamin wymiany stolarki okiennej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Choroszczy

Regulamin wymiany grzejników centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Choroszczy

Regulamin rozliczeń finansowych z członkami Spółdzielni z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych oraz ustanowienia i przenoszenia odrębnej własności lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Choroszczy

Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszy remontowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Choroszczy

Regulamin montażu klimatyzatorów w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Choroszczy