Aktualny skład Zarządu

 

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

1.

Adam Jakubowski

Prezes Zarządu

2.

Małgorzata Popko

Zastępca Prezesa Zarządu