Wykonanie remontów powierzchni takich jak chodniki, podejścia do klatek, tereny utwardzone.

Zapytanie o cenę

 1. Zamawiający Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w
  Choroszczy, ul. Powstania Styczniowego 6D
 2. Przedmiot zamówienia: wykonanie remontów powierzchni takich jak chodniki,
  podejścia do klatek, tereny utwardzone w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej
  Lokatorsko-Własnościowej w Choroszczy.

Spółdzielnia zwraca się z prośba o dodatkową wycenę:

 • ułożenie 1m2 powierzchni z kostki brukowej.
 • ułożenie 1mb obrzeża
 • ułożenie 1mb krawężnika
  Oferta powinna zawierać koszty demontażu i rozbiórek istniejących powierzchni,
  wykonanie korytowania terenu oraz wykonanie podbudowy, zgodnie z wymogami
  dotyczącymi ciągów pieszych i terenów utwardzonych.