Aktualny skład Rady Nadzorczej

1. Jacek Dąbrowski –Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Irena Kosakowska Kalata – Sekretarz Rady
3. Marcin Popławski
4. Maciej Zajkowski
5. Jan Romańczuk
6. Adam Lenkiewicz
7. Ewa Waszczuk
8. Monika Waszkiewicz

9. Stanisław Łempicki