Historia Spółdzielni

Historia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej w Choroszczy rozpoczęła swój bieg w dniu 16 czerwca 1964 r. Inicjatorką powołania Spółdzielni do życia była P. Helena Bakunowska. Przy poparciu ówczesnych władz oraz Dyrekcji Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w odpowiedzi na zapotrzebowanie pracowników szpitala na mieszkania, został powołany Komitet Organizacyjny w następującym składzie: Kamila Kotecka, Jadwiga Zalewska, Jan Mieńko,  Jan Kondzior i Aleksander Trypuz. Inicjatorom i organizatorom przyświecała idea poprawienia warunków mieszkaniowych pracownikom szpitala oraz rozładowanie nadmiernego zagęszczenia na oddziałach, ponieważ część pracowników szpitala zajmowała na cele mieszkalne – pomieszczenia dla chorych.

W dniu 12 marca 1965r odbyło się zebranie informacyjno – konsultacyjne ws. Założenia Spółdzielni Mieszkaniowej i wybudowania pierwszego bloku mieszkalnego dla pracowników Szpitala.

27 marca 1965r zostało zwołane Walne zgromadzenie Założycielskie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Choroszczy. Uczestniczyło w nim 25 członków. Wybrano władze Spółdzielni z Przewodniczym Tadeuszem Półtorak, Kazimerą Raczkowską – Zastępcą, oraz Kamilą Kostecką – Sekretarzem . Formalnie Spółdzielnie rozpoczęła działalność 19 maja 1965r. Zaś w dniu 15 marca 1966 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Spółdzielni , na którym wybrano nowy Zarząd. Przewodniczącym Zarządu został lekarz stomatolog Antoni Jaroma, zastępcą została P. Kazimiera. Raczkowska a sekretarzem P. Kamila Kostecka. Pierwszy budynek oddano do użytku w dniu 11 września 1967roku.

Więcej o ciekawej historii z tamtego okresu o Spółdzielni Mieszkaniowej w Choroszczy możecie dowiedzieć się  Państwo z interesującej historycznej już –  lektury zamieszczonej na stronie.