Małgorzata Popko – przejmuje obowiązki Głównego Księgowego

Małgorzata Popko – przejmuje obowiązki Głównego Księgowego

Od maja 2021r Rada Nadzorcza w porozumieniu z Prezesem Zarządu powierzyła obowiązki Głównego Księgowego – dotychczasowej Vice Prezes – Pani Małgorzacie Popko. Pani Małgorzata – jest zatrudniona na stanowisku Zastępcy Prezesa  6 lat. Zajmowała się dotychczas, oprócz sprawowania funkcji w zarządzie spółdzielni – sprawami księgowymi. Nowe stanowisko, da jej szansę większego rozwoju, oraz stanowi awans w strukturach Spółdzielni.