Nowy Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej

Nowy Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej

Od marca 2021 roku Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Adama Jakubowskiego. Nowy Prezes posiada bogate doświadczenie w obszarze finansów, kontrolingu , zarządzania operacyjnego w biznesie. Mamy nadzieję, że uda mu się je wykorzystać, skutecznie poprawiając funkcjonowanie Spółdzielni. Zadaniem nowego Prezesa jest również , a może przede wszystkim poprawienie warunków życia członkom i mieszkańcom Spółdzielni.