Plan gospodarczo-finansowy

Plan gospodarczo-finansowy

Nowy Zarząd rozpoczął wdrażanie planu gospodarczo-finansowego, w którym będzie realizował takie przedsięwzięcia jak:

– montaż instalacji odgromowych na blokach, na których jej brakuje. Ogłoszony został przetarg nieograniczony na wykonanie tych prac.

– długo oczekiwaną wymianę pionów elektrycznych w części bloków.  Al. Niepodl.1B, 1C, Powstania Stycz. 6 , 6A, 8, 14, oraz przy ul Słowackiego 4 i 8 .

– wymianę stolarki okiennej – RN zaakceptowała w 2020 roku dofinasowanie do wymiany okien.

– Oświetlenie zmierzchowe przed klatkami schodowymi w blokach przy ul. Powstania Styczniowego 8A,8B,14,18,24 oraz przy ul. Aleja Niepodległości 1B.

Ponadto Zarząd przygotował projekty nowych ulepszeń otoczenia w postaci remontów chodników, podejść do klatek schodowych , dodatkowych miejsc utwardzonych przeznaczonych na miejsca postojowe, lepszego zagospodarowania miejsc pod śmietniki, nasadzeń drzewek, doświetlenia niektórych terenów oraz wiele innych. Po akceptacji Rady Nadzorczej – zamieścimy informacje  o szczegółach projektowanych przedsięwzięć.