Zasady racjonalnego gospodarowania ciepłem w mieszkaniu.

 • Post category:Aktualności

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z perspektywą znacznych podwyżek cen energii cieplnej w 2023 r. oraz deficytami paliw grzewczych i rosnącymi cenami, Spółdzielnia Mieszkaniowa zwraca się do Państwa z prośbą o racjonalne gospodarowanie zarówno ciepłą wodą jak też ciepłem dostarczanym do ogrzania Państwa mieszkań.

W tym celu prosimy o przestrzeganie następujących zasad:

 • Utrzymuj temperatury na stałym, optymalnym poziomie w ciągu całego roku: 18-21°C w pokojach i 22-25°C w łazience.
 • Dokładnie zamykaj drzwi i okna w pomieszczeniach wspólnych, takich jak klatki schodowe, piwnice, pralnie czy suszarnie.
 • Wietrz pomieszczenia – krótko, lecz intensywnie, otwierając szeroko okno na około 5 minut, przed wietrzeniem przykręć ogrzewanie i włącz po zamknięciu okien.
 • Obniżaj intensywność ogrzewania podczas nieobecności w domu, w nocy, a także w rzadko użytkowanych pomieszczeniach. Pamiętaj jednak, że różnica pomiędzy temperaturą docelową, a obniżoną nie powinna być większa niż 3 stopnie.
 • Nie przegrzewaj pomieszczeń.
 • Sprawdź odpowietrzenie grzejników w momencie rozpoczęcia ogrzewania.
 • Pozwól ciepłemu powietrzu kierować się do środka pomieszczenia. Sprzyja temu zamontowanie półki nad grzejnikiem i/lub ekranu zagrzejnikowego odbijającego ciepło.
 • Zamontuj głowice na zawory termostatyczne, regulujące dopływ ciepła do grzejników.
 • Pamiętaj, aby maksymalnie wykorzystywać położenie pomieszczeń względem słońca. W ciągu dnia nie zasłaniaj okien.
 • Odsłoń grzejniki. Odsuń meble i sprzęty, pozbądź się obudów i długich zasłon.
 • Unikaj suszenia odzieży na grzejnikach.