Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej – czerwiec 2022.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej – czerwiec 2022.

Po   przerwie spowodowanej pandemią, w dniu 24 czerwca br. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Lokatorsko-Własnościowej w Choroszczy. Było to Zgromadzenie sprawozdawczo – wyborcze. Na Zgromadzeniu   omówiono wyniki ekonomiczne z roku 2019, 2020, 2021 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej i Zarządu. Wybrano też członków nowej Rady Nadzorczej Spółdzielni. W skład nowej Rady Nadzorczej weszli następujący mieszkańcy: Izabela Jeniec-Kardasz, Irena Kosakowska – Kalata, Ewa Waszczuk, Monika Waszkiewicz, Jacek Dąbrowski, Marek Sokół, Marcin Popławski, Maciej Zajkowski i Jan Romańczuk .

W trakcie Zgromadzenia, Prezes Zarządu Spółdzielni, omówił  wyniki ekonomiczne 2021 r oraz odczytał Sprawozdanie Zarządu ze szczególnym uwzględnieniem wykonanych zadań remontowych.

Zarząd otrzymał absolutorium Walnego Zgromadzenia.

Na Walne Zgromadzenie zostali zaproszeni również przedstawiciele Magistratu oraz ZECWiK. Urząd reprezentował Burmistrz – Robert Wardziński, zaś Zakład Energetyki Cieplnej , Prezes – Mariusz Wróbel. Burmistrz, korzystając ze Zgromadzenia Mieszkańców, przedstawił koncepcję nowych rozwiązań komunikacyjnych, które mogłyby przebiegać przez tereny będące we władaniu Spółdzielni, zaś Prezes – Mariusz Wróbel, krótko przedstawił sytuację  w zakresie dostaw ciepła i wody. Obaj zaproszeni Goście odpowiadali również na pytania mieszkańców. Walne Zgromadzenie zakończyło obrady ok g. 23.30.