Energooszczędne oświetlenie LED.

  • Post category:Aktualności

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej  w Choroszczy informuje, że zakończyliśmy wymianę wszystkich żarówek oświetlających: tereny Spółdzielni, wejścia do klatek schodowych, klatki schodowe i piwnice, na żarówki energooszczędne typu LED. Moc zainstalowanych źródeł światła waha się od 1,8W do 6W w zależności od miejsca instalacji i potrzeb. Trwają jeszcze czynności regulacyjne czujników zmierzchowych na zewnątrz bloków. Mamy nadzieję, że przyczyni się to do dalszego zwiększenia oszczędności w zużyciu energii elektrycznej.