Dbajmy o środowisko – segregacja odpadów.

Dbajmy o środowisko – segregacja odpadów.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej zwraca się do Państwa z prośbą o bardziej staranne segregowanie odpadów.

W szczególności, bardzo istotne jest to, aby nie wrzucać opakowań szklanych do pojemników na odpady zmieszane. Opakowania szklane wrzucamy wyłącznie do pojemników przeznaczonych do ich segregacji. ( kolor ZIELONY).

Prosimy również o dołożenie starań do segregacji tworzyw sztucznych oraz PAPIERU.

Tworzywa sztuczne – pojemnik koloru ŻÓŁTEGO,

Papier – kolor NIEBIESKI.

SUCHY CHLEB – zlikwidowaliśmy niewielkie skrzyneczki w celu zbierania suchego chleba. Przyczyn likwidacji było wiele, począwszy od regulacji prawnych , a skończywszy na tym, że chętnie korzystają  z tych skrzyneczek gryzonie. W zamian -ustawiliśmy – na terenie osiedli – trzy,  120 litrowe pojemniki – na – wyłącznie suchy chleb. Będą one w kolorze brązowym z oznaczeniem „SUCHY CHLEB”. Ulokowane one będą w następujących miejscach odbioru odpadów: Powstania Styczniowego 6-6A, Powstania Styczniowego 24, Aleja Niepodległości 1B  . Mamy nadzieję, że w ten sposób uda się pogodzić wymogi sanitarne z realiami życia w tutejszych zasobach mieszkaniowych.

 Staranniejsze sortowanie odpadów, to lepsze dbanie o nasze środowisko, ale też będzie miało wymiar finansowy                          –    w postaci niższych kosztów ponoszonych przez Gminę.  

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa